FloatRing er utviklet for å overføre trafikkbelastningen fra kummen over til veioppbygningen. Dermed vil kumrammen følge veibanens bevegelser gjennom årstidene. Her er flere artikler om utfordringene med vegkummer.