Wetrep™

Wetrep™ - Reparasjonsasfalt

Wetrep­™ er en miljøtilpasset kald reparasjonsasfalt som herder når den eksponeres for fukt.

Kaldasfalten oppnår samme styrke som en varmblandet asfalt innen 1 døgn. Den blir derfor regnet som permanent lapping på lik linje med varm asfalt på flere driftskontrakter.

 • Bruksområder
  • Permanent lapping av slaghull, borkjernehull og skader i asfalt og betong.
  • Justering av kumrammer.
  • Små fartsdumper.
  • Asfaltering av mindre gravearbeid (<5m2).
 • Egenskaper
  • Kan belastes umiddelbart etter utlegging.
  • Herder ved tilsetning av vann, oppnår samme styrke som varm AB innen et døgn.
  • Kan legges i regnvær og ved temperaturer ned til -5°C.
  • Fullverdig kornkurve som tilsvarende AB masse.
  • Kulemølleverdi 5,9. Kan benyttes på høytrafikkert vei.
  • Basert på penetrasjonsbitumen og bio-olje.
  • Trenger ikke å fjernes før re-asfaltering.
  • Kan gjenbrukes på samme måte som vanlig asfalt.
  • Løsemiddelfri.
  • Egenvekt 2,5 kg/l.
 • Brukerveiledning
  • Løse steiner/asfalt fjernes fra kantene.
  • Underlag og kanter kan med fordel limes, f.eks med REaktiv primer eller Johnsen Spesial.
  • Legg ut kaldasfalt med ca 20% overhøyde og tilsett vann.
  • Komprimer først kantene med stampe, komprimator eller vals, deretter innover mot midten.
  • Dersom asfalt reparasjonen er dypere en 50 mm, bør massen legges i flere omganger og komprimeres godt mellom hvert lag.
  • Det anbefales også å forsegle overflaten 15-20 cm utenfor reparasjonen for å forhindre nye skader/hull.
  • Asfalt i sekk som er åpnet bør brukes snarest.
  • Utstyr rengjøres med asfaltløsende middel, f.eks ArClean.
 • Forpakning
  • Wetrep 0/11:40 x 25 kg spann.
  • Wetrep 0/8:40 x 25 kg spann, 72 x 14 kg i sekk.
  • Wetrep 0/4:40 x 25 kg spann.
  • Wetrep 0/2:40 x 25 kg spann.

Ønsker du mer informasjon om dette produktet? Ta kontakt med oss

Bildegalleri: