REfug 100

REfug 100

REfug 100 er en miljøvennlig, to-komponent fugemasse for kald anvendelse. Den er elastisk og brukes til forsegling av sprekker og skjøter.

 • Bruksområder
  • Sprekker fra 2 mm og oppover.
  • Forsegling av asfaltskjøter.
  • Overganger mellom asfalt og betong.
  • Kan brukes på asfalt, betong og andre faste byggematerialer.
 • Egenskaper
  • Høy permanent elastisitet og plastisitet.
  • Stabil både på høye og lave temperaturer.
  • Fester seg veldig godt til overflaten.
  • Utmerket motstandskraft mot UV-stråling, aldring og forvitring.
  • Overkjørbar etter ca 15 minutter.
  • Fullstendig gjennomherdet etter ca 1 time ved 25°C.
  • Inneholder ikke løsningsmidler.
 • Brukerveiledning
  • Sprekkene skal være fri for støv og løse materialer.
  • Materialet bør være mellom +15° C og +30° C ved bruk.
  • Utetemperaturen bør være mellom +5° C og +30°C .
  • Overflaten bør være tørr eller lett fuktig/sugende for optimal vedheft.
  • Betongsprekker må forbehandles med primer, f.eks REaktiv primer.
  • Kan med fordel avstrøs for å skape friksjon i overflaten.
  • Utstyr kan rengjøres med ArClean eller andre bitumenløsende midler.
  • Oppbevares frostfritt.
 • Forpakning
  • REfug 100: 12 x 425 gram patroner.

Ønsker du mer informasjon om dette produktet? Ta kontakt med oss