Offermørtel

Offermørtel

Offermørtel er en sementbasrt spesialmørtel, som brukes for å vedlikeholde spillvann, avløpsrør og kummer.

Endringen i mørtelens alkalinitet reduserer korrosjon forårsaket av svovelsyre, og medfører derfor en betydelig forelengelse av levetiden av betongen.

 • Bruksområder
  • Offermørtel brukes til reparasjon, vedlikehold og forlengelse av levetiden til spillvanns– og avløpsrør forårsaket av korrosjon i forbindelse med svovelsyre.
  • Offermørtel påføres med sprøyteutstyr som er spesial utviklet til påføring av rørledninger som ligger under bakken.
 • Egenskaper

  Fordeler:
  • Skal kun tilsettes vann.
  • Pumpbar.
  • Hurtigherdende.
  • Ingen skadelige stoffer, skader ikke miljø.
  • Betydelig levetidsforlengelse—opp til 25 år.
  • Billig alternativ.

  Begrensninger:
  • Offermørtel bør ikke brukes ved temperaturer lavere enn +5°C.
  • Sprøytede flater tåler ikke frost under herdetiden.

 • Brukerveiledning
  • For å oppnå tilstrekkelig vedheft mellom eksisterende betongoverflate og nytt korrosjonslag, er det viktig at avløpsrøret renses grundig.
  • Rensing gjøres med høytrykkspyler slik at slam, løse partikler eller lignende fjernes første.
  • Eventuell reparasjon av større hull i rørene, kan gjøres med Offermørtel før nytt lag påføres.
  • Sprøytingen foregår med spesialutstyr, hvor produktet sprøytes ut på betongunderlaget.
  • Ved sprøyting av lag over 20 mm, skal påføring skje i to omganger. Andre sprøting gjøres når første lag har tilstrekkelig styrke til å tåle å bære neste lag.
  • Nysprøytet Offermørtel må ikke utsettes for belastninger og skal herde i minimun 3 til 4 timer ved 20°C, før det langsomt kan åpnes for rennende spillvann.
 • Forpakning
  • Leveres i 25 kg plastsekk.

Ønsker du mer informasjon om dette produktet? Ta kontakt med oss