Johnsen Spesial

Johnsen Spesial

Johnsen Spesial er en kationisk (sur) bitumenemulsjon, spesielt beregnet til liming og forsegling av betongoverflater eller asfaltdekker.

 • Bruksområder
  • Kleber til betongoverflater.
  • Forsegling av betong overflater.
  • Forsegling av støvete asfaltdekker.
  • Kan anvendes som vanlig asfaltlim.
 • Egenskaper
  • Bindemiddelinnhold ca 50%.
  • Emulsjonen inneholder additiver som bryter overflatespenningen i betongoverflater og i støvete asfaltdekker.
  • Kan anvendes kald.
  • Økonomisk i bruk.
  • Mediumbrytende.
 • Brukerveiledning
  • Overflaten fuktes det lett for å gi en lett sugende overflate.

  • Johnsen Spesial kan sprøytes på med håndsprøyte, sprøyte-rampe, limtraktor eller fra tankspreder.

  • Forbruk:

   0,3 -1,0 kg/m² ved klebing til asfalt.

   0,5 -1,0 kg/m² ved klebing til betong.

   0,75 -1,0 kg/m² ved forsegling av betong.

  • Etter utsprøyting bør emulsjonen ligge i minimum 2 timer innen utlegging av asfalt.

  • Oppbevares frostfritt.

 • Forpakning
  • 20 L blikkspann med helletut (22 x 20 L spann pr pall).
  • 210 liter fat.
  • 1000 liter IBC.

Ønsker du mer informasjon om dette produktet? Ta kontakt med oss