Hydraway

Hydraway - dreneringssystem

Hydraway er et prefabrikert plastfilterdren bestående av 25mm polyetylen kjerne med påsveiset, nålestanset fiberduk.

Med over 80% åpning i strukturen, er man derfor ikke avhengig av at vannet skal dreneres gjennom trange spalteåpninger som på tradisjonelle dreneringsrør. Grøften som Hydraway monteres i kan derfor fylles igjen med de samme materialer som ble gravd opp, som beskrevet i Statens Vegvesens håndbok N200. Dette medfører at Hydraway i de fleste tilfeller er rimeligere å installere langs vei enn tradisjonell drenering. Hydraway finnes i både 15 cm og 30 cm høyde.

 • Fordeler
  • Mindre graving.
  • Ingen bortkjøring av oppgravde masser.
  • Ingen tilkjøring av nye masser.
  • Rimeligere enn tradisjonelle dreneringsrør.
 • Studier
  • Statens Vegvesens Rapporter Nr 365 - Drenering
  • Väg- och transport-institutetet Nr 740 - Drenering med Hydraway Drain
  • Väg- och transport-forskningsinstitutet V171 - Forsök med Hydraway Drain

Ønsker du mer informasjon om dette produktet? Ta kontakt med oss

Skal du reparere asfalt?

Se asfaltreparasjon

Bildegalleri: