Hydraway

Hydraway - dreneringssystem

Hydraway er et prefabrikert plastfilterdren bestående av 25mm polyetylen kjerne med påsveiset, nålestanset fiberduk.

Hydraway er et prefabrikert plastfilterdren bestående av 25mm polyetylen kjerne med påsveiset, nålestanset fiberduk. Med over 80% åpning i strukturen, er man derfor ikke avhengig av at vannet skal dreneres gjennom trange spalteåpninger som på tradisjonelle dreneringsrør. Grøften som Hydraway monteres i kan derfor fylles igjen med de samme materialer som ble gravd opp, som beskrevet i Statens Vegvesens håndbok N200. Dette medfører at Hydraway i de fleste tilfeller er rimeligere å installere langs vei enn tradisjonell drenering. Hydraway finnes i både 15 cm og 30 cm høyde.

 • Fordeler
  • Mindre graving.
  • Ingen bortkjøring av oppgravde masser.
  • Ingen tilkjøring av nye masser.
  • Rimeligere enn tradisjonelle dreneringsrør.
 • Studier
  • Statens Vegvesens Rapporter Nr 365 - Drenering
  • Väg- och transport-institutetet Nr 740 - Drenering med Hydraway Drain
  • Väg- och transport-forskningsinstitutet V171 - Forsök med Hydraway Drain

Ønsker du mer informasjon om dette produktet? Ta kontakt med oss

Skal du reparere asfalt?

Se asfaltreparasjon

Bildegalleri: