Fugtstop KS1000/KS2000

Fugtstop KS1000/KS2000

Fugtstop KS1000/KS2000 er en sement laget for effektivt å tette betong og mur mot fugt og vanninntrengning.

Fugtstop KS1000/KS2000 virker ved hjelp av katalytiske kjemikalier, som trekker inn i porer og microsprekker av betong og sement.

 • Bruksområder
  • Vanntetting av støpegods mellom gammel og ny betong og sement.
  • Typiske områder er tetting av kjellervegger, støpegods, svømmebasseng, marinekonstruksjoner, vannresereservoarer, renseanlegg, altaner, betongdekk osv.
  • Fugtstop KS1000 brukes til fugtikge områder hvor der ikke stilles særlige krav til vanntrykk og mottrykk.
  • Fugtstop KS2000 brukes til mere krevende vanninntrenging. Hvor der stilles særlige krav til vanntrykk, mottrykk katalytiisk penetration osv.
  • De to produktene kan med fordel brukes sammen.
 • Egenskaper

  **Fordeler:
  **• Brukervennlig.
  • Tilsettes kun vann.
  • Diffusjonsåpen og vanntett.
  • Ytterligere fuktpåvirkninger forsterker tettheten.

  **Begrensninger:
  **• Fugtstop KS1000/KS2000 bør ikke brukes ved temperaturer under +5°C.
  • Tåler ikke frost under herdetiden.

 • Brukerveiledning
  • Fugtstop KS1000/KS2000 påføres med kost eller pensel.
  • Det er viktig å fordele produktet jevnt og godt kostet inn i overflaten.
  • Brukes det trykkluftsprøyte, er det viktig å gå etter med en kost eller pensel for å sikre at Fugtstop trekker godt inn i underlaget.
  • Ved annen bruk, skal førset lag være tilstrekkelig tørt og bærekraftig, før man gjentar behandlingen med et nytt tilsvarende lag.
  • Brukes begge produktene starter man først med Fugtstop KS2000 for å oppnå den beste inntrenging, før en avslutter med et lag med KS1000.
  • Den behandlede overflaten skal så langt det er mulig, holdes fuktig med rent vann i hele herdeperioden.
 • Forpakning
  • Leveres i 10 kg plastspann.

Ønsker du mer informasjon om dette produktet? Ta kontakt med oss