FloatRing

FloatRing

FloatRing er utviklet for å overføre trafikkbelastningen fra kummen over til veioppbyggingen.

Ringen er produsert i seigjern og er dimensjonert for å vare i generasjoner.

Ved dagens løsning hviler kumrammen på asfalt som igjen hviler på toppring eller kjegle. Dette medfører at mesteparten av trafikkbelastningen overføres til selve kummen.

 • Bruksområder

  Nyanlegg:

  • Forhindrer knusing av topping og kjegle.
  • Bedre komprimering rundt kummen.
  • Anleggstrafikken kan kjøre rett over.
  • Færre reklamasjoner for entreprenør.

  Reasfaltering:

  • Utføres i forkant av fresing eller asfaltering.
  • Forenkler justering etter fresing.
  • Mindre fare for setninger i ettertid.
  • Færre reklamasjoner for asfaltentreprenør.

  Vanlig utskifting:

  • Lite ekstraarbeid når arbeid allerede skal utføres.
  • Mindre fare for setning i ettertid.
  • Lengre levetid på utført reparasjon.
 • Egenskaper
  • Beskytter og reduserer skader på toppring og kjegle både i anleggsfasen og driftsfasen.
  • Rammen følger veiens bevegelser, opp og ned.
  • Forlenger levetid på ramme og lokk.
  • Forenkler entreprenørens arbeid ved utskifting og justering.
  • Forbedret kvalitet på utført vedlikeholdsarbeid.
  • Mindre støy, færre naboklager.

  Montering av FloatRing, enten i anleggsfasen eller i forbindelse med reasfaltering, vil gi betyndelig reduksjon av vedlikeholdskostnader i ettertid.

Ønsker du mer informasjon om dette produktet? Ta kontakt med oss

Skal du reparere asfalt?

Se asfaltreparasjon