ArOptimal

ArOptimal

Overflateaktivt, aminbasert additiv som muliggjør produksjon av asfalt på lavere temperaturer.

Det er utviklet for å gi asfaltmassen bedre håndteringsegenskaper og samtidig bedre vedheft. Den unike kjemien gir fordel av å ha både LTA additiv og vedheftingsmiddel i ett og samme produkt.

Komprimering:

Gjør asfaltmassen enklere å komprimere på lavere temperaturer. Benyttes for å senke produksjonstemperaturen på inntil 30°C.

 • Benyttes ved lange transportavstander.
 • Benyttes ved asfaltering i vinterhalvåret.
 • Kan benyttes i LTA med skumbitumen for å forbedre komprimeringsegenskaper.
 • Vedheft
  • Ypperlig vedheft på de fleste typer stenmaterialer.
  • Oppnår enkelt kravene på rulleflasketest, TSR og Hamburg Wheel Test.
  • Både passiv og aktiv fuktfortrengning.
 • Egenskaper
  • Enklere bruk av granulat/RAP.
  • Muliggjør bruk av større andel asfaltgranulat/RAP i produksjon på lavere produksjonstemperatur uten reduksjon i komprimeringsegenskapene.
  • Mindre lukt, mindre røyk. Utviklet for å gi mindre aminlukt og røyk for asfaltarbeiderne.
 • Brukerveiledning
  • Tilsett 0,25-0,75% av total bitumenmengde i asfaltmassen.
  • Pumpbar fra ca 25°C.
 • Forpakning
  • Leveres i 1000L IBC container.

Ønsker du mer informasjon om dette produktet? Ta kontakt med oss