Kumrehabilitering

Mørtler utviklet for støp i og rundt kummer

Innlekk i betongkummer skaper unødvendige kostnader for kommunene. Kan vann trenge inn i et avløpssystem, betyr det også at kloakk kan lekke ut.

I mange kommuner kommer så mye som ca 50% av fremmedvannet inn gjennom lekkasjer i kummene. Rent vann blir forurenset, må pumpes videre og renses. Å reparere lekkasjer på tidligst mulig tidspunkt er god samfunnsøkonomi.

 • Punktreparasjon
  Aquastop er utviklet for å tette sprekker og hull selv når vannet fosser inn. Den fester seg godt til eksisterende betong og herder på få minutter. Aquastop fungerer også ypperlig til å tette rundt gamle rørgjennomføringer som lekker.
 • Bunnstøp
  Plast FS brukes til å støpe nye bunnseksjoner. Den er enkel å forme og herder raskere enn vanlig reparasjonsbetong.
 • Gategodsgutta

  Mange kommuner har verken kapasitet eller utstyr til å utføre annet enn nødreparasjoner. Vårt søsterselskap Gategodsgutta har spesialisert seg på rehabilitering av alle typer betongkummer, pumpehus, fett- og oljeustskillere m.m.

  Ta gjerne direkte kontakt på telefon 91 90 71 90 eller på post@gategods.no for befaring eller tilbud.

Bildegalleri:

Kurs og webinarer

Arstec arrangerer regelmessig kurs og webinarer innen de forskjellige fagfeltene. Ta kontakt dersom du ønsker å delta.