Slipp- og rengjøringsmidler

Effektive produkter for fjerning av asfalt

Slippmiddel brukes for å unngå at asfalt fester seg på maskiner og utstyr. Rengjøringsmiddel brukes til fjerning av asfalt på utstyr brukt i asfaltproduksjon.

Alt utstyr benyttet i asfaltproduksjon må enten forbehandles med slippmidler eller rengjøres med asfaltløsende midler etter bruk.

  • ArClean
    Vårt mestselgende produkt ArClean benyttes både som slipp- og rengjøringsmiddel. Ved forbehandling forhindrer den at asfaltmasser fester seg på maskiner og utstyr. Den løser også effektivt opp asfalt.
  • TBRA 6914 - slippmiddel
    Vannbasert slippmiddel som forhindrer bitumen og asfaltmasser å feste seg på maskiner og utstyr.

Tilhørende produkter:

Bildegalleri:

Kurs og webinarer

Arstec arrangerer regelmessig kurs og webinarer innen de forskjellige fagfeltene. Ta kontakt dersom du ønsker å delta.