Asfaltproduksjon

Additiver og tilsetningsstoffer for bedre asfaltkvalitet

Ulike tilsetningsstoffer i bitumen og asfalt, kan forandre egenskapene i en asfaltmasse og skreddersy produktet utifra den kvaliteten man ønsker.

Bruksområder

Hotmiks, LTA med eller uten skum, halvvarmt eller kaldt. Kaldt eller varmt gjenbruk. Mulighetene er uendelig mange. Vi har løsningene.

Asfaltproduksjon

Vi har fokus på forskning og videreutvikling av våre produkter

Helt siden vi på slutten av 90-tallet ble leverandør av tilsetningsstoffer, har vi sammen med produsenten Road Science i USA utviklet produkter tilpasset det skandinaviske klimaet. I 2018 lanserte vi ArOptimal, et aminbasert additiv som muliggjør produksjon av lavtemperaturasfalt uten skumbitumen. I 2021 er det et ti-talls asfaltfabrikker som produserer med denne metoden, uten kostnader til skumgenerator og vedlikehold av denne.

Vi svarer senest innen 1 arbeidsdag, men stort sett innen 2 timer.

Spør oss!

Ta kontakt dersom du har spørsmål om våre produkter eller tjenester.

Ring på telefon: 55 12 00 51 eller bruk post@arstec.no