Asfaltproduksjon

ABIOR AS

Fra 1. januar 2023 har Arstec AS dannet et nytt selskap. Det nye selskapet har fått navnet Abior AS og ledes av Eirik Strand. Abior tar over Arstec sine produkter for asfaltproduksjon som vedheftingsmidler, rejuvenatorer og slippmidler.

Logo Arstec AS