Hydraway

Rimelig og effektivt dreneringssystem fra Hydraway

Dårlig eller mangelfull drenering er i mange tilfeller årsaken til at det oppstår skader i veidekke kort tid etter fornying av vei og nytt asfaltdekke.

Hydraway er et prefabrikert plastfilterdren bestående av 25mm polyetylen kjerne med påsveiset, nålestanset fiberduk. Med over 80% åpning i strukturen, er man derfor ikke avhengig av at vannet skal dreneres gjennom trange spalteåpninger som på tradisjonelle dreneringsrør. Grøften som Hydraway monteres i kan derfor fylles igjen med de samme materialer som ble gravd opp, som beskrevet i Statens Vegvesens håndbok N200. Dette medfører at Hydraway i de fleste tilfeller er rimeligere å installere langs vei enn tradisjonell drenering. Hydraway finnes i både 15 cm og 30 cm høyde.

Se video her: Hydraway Dreneringssystem Flow-test

  • Fordeler
    • Mindre graving.
    • Ingen bortkjøring av oppgravde masser.
    • Ingen tilkjøring av nye masser.
    • Rimeligere enn tradisjonelle dreneringsrør.

Tilhørende produkter:

Bildegalleri:

Kurs og webinarer

Arstec arrangerer regelmessig kurs og webinarer innen de forskjellige fagfeltene. Ta kontakt dersom du ønsker å delta.