Andre produkter

Andre produkter til vei og kum

I tillegg til asfaltreparasjon, asfaltproduksjon, floatring og kummer, kan vi tilby flere produkter til veivedlikehold.

Tjenester

Vann er veiens verste fiende. For å sikre god bæreevne handler i bunn og grunn alt om å forhindre vann å trenge inn i veien.

Illus: Rimelig og effektivt dreneringssystem fra Hydraway

Rimelig og effektivt dreneringssystem fra Hydraway

Dårlig eller mangelfull drenering er i mange tilfeller årsaken til at det oppstår skader i …

Illus: Stehr - maskiner

Stehr - maskiner

Trenger du spesialutstyr som forenkler arbeidet eller forbedrer resulatetet?

Illus: Maskiner og utstyr

Maskiner og utstyr

Vi har maskiner og egenutviklet spesialverktøy som bidrar til at arbeidet kan utføres …

Illus: REfug applikationsverktyg

REfug applikationsverktyg

Specialanpassat verktyg för att applicera elastiskt tätningsmedel för tätning av sprickor …

Illus: Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

La teori bli til anvendt praksis.

Vi svarer senest innen 1 arbeidsdag, men stort sett innen 2 timer.

Spør oss!

Ta kontakt dersom du har spørsmål om våre produkter eller tjenester.

Ring på telefon: 55 12 00 51 eller bruk post@arstec.no