Vann er asfaltens verste fiende

Med en slik overskrift, er det lett å tenke på viktigheten av grøfter og god drenering i og langs veien. Men det mange ikke tenker på, er at asfalten fungerer som taket over veibygningen. Lekker det gjennom taket, oppstår det skader i bygningen.

15.Feb 2021

Asfalt er et materiale som utvider seg om sommeren og trekker seg sammen om vinteren. På fjelloverganger er det enkelt å legge merke til sprekker på tvers av veien, typisk med 30-40 meters mellomrom, og tenke at dette er noe som kun er et problem i kalde områder. Men slik er det ikke. De kanskje største problemene vi har med sprekker, er i kommunale gater og veier.

Skjøtene er en utfordring

Hver gang det asfalteres, graves eller lappes i en vei, blir det naturligvis en skjøt mellom gammel og ny asfalt. Skjøtene vil gjennom årstidene «åpne» og «lukke» seg på grunn av temperatursvingningene. Selv om skjøten kanskje bare utvider seg mikroskopisk, vil vannet raskt finne veien ned i sprekken. Vannet trekker med seg veistøv, som etter hvert fyller sprekken slik at den ikke kan lukke seg igjen.

Bildetekst: På bare tre ukers mellomrom og 6 graders temperaturforskjell er det synlig hvor mye sprekken har utvidet seg.

Redusert bæreevne

Se for deg en varm og tørr dag i juli. Parkeringsplassene ved populære friluftsområder er fulle, og på alle gress og jordflekker i nærområdet står biler på kryss og tvers. Jorden er tørr og hard og kunne også hatt en trailer parkert uten å få så mye som et spor i bakken. Slikt ser man ikke en regntung dag i april eller oktober. Forskjellen er kun hvor mye vann det er i jorden.

Det er flere årsaker til at fuktighet som trenger ned sprekker gjør at skadene øker i omfang. Fuktigheten som befinner seg øverst i veibygningen, reduserer bæreevnen i veien. Når asfaltområder med dårlig bæreevne trafikkeres, vil asfalten sprekke opp bit for bit. Dette skaper nye kanaler for vannet å trenge ned i.

Dersom sprekkene ikke repareres, vil slaghull oppstå. Og hvis slaghullet repareres uten å ta hensyn til sprekkene rundt hullet, oppstår det nye slaghull igjen like ved. Slik baller det bare på seg.


Bildetekst: Tydelige sprekker og antydninger til slaghull langs en asfaltskjøt.

Kan spare store summer

Norske veieiere, og kommuner spesielt, kan spare store summer på å stille krav til entreprenører om forsegling av asfaltskjøter ved asfaltering. Det er riktig at det sikkert vil koste noen kroner ekstra der og da, men dette spares inn igjen mangfoldige ganger på grunn av forlenget levetid og mindre reparasjonskostnader.


Bildetekst: Eksempel på fleksibel fugemasse i en tidligere sprekk.

Arstec er leverandør av produkter til forebyggende vedlikehold av asfaltdekker. Se asfaltreparasjon for mer informasjon om produkter, utstyr og opplæring.