Artikkel hentet fra Rørinspeksjon Norge 7. mars 2019.

Bildetekst: -Det er ingen lettvint løsning for en god kumrehabilitering, understreker daglig leder i Gategodsgutta AS, Are Strand. Foto: Odd Borgestrand

Gategodsgutta er et søsterselskap av Arstec AS, som siden 1979 har konsentrert seg om produkter, maskiner og utstyr til asfaltbransjen og aktører innen vei og vedlikehold. Selskapet har stadig utvidet sitt sortiment til også å inkludere kommunalteknikk. For å betjene norsk vannbransje valgte eierne av Arstec AS å etablere et eget selskap, som fikk det selvforklarende navnet Gategodsgutta.

Kommunene mer bevisst

Daglig leder Are Strand er glad for det stadig sterkere fokus ledningseiere har på at kummene er en viktig del av det totale ledningsnettet. Også kummene «skriker» etter fornyelse, slår Are Strand fast, som nå også sikter seg inn på NoDig markedet med selskapets produkter og løsninger for kumrehabilitering.

-Vi setter selvsagt stor pris på at flere av de store NoDig aktørene i Norge nå henvender seg til oss for å bidra til effektiv fornyelse av kummene. NoDig entreprenørene ser fordelen av at de selv kan håndtere ledningsfornyelsen, mens vi kan konsentrere oss om kummene.

Det er ingen lettvint løsning
for en god kumrehabilitering, understreker Are Strand. Flere useriøse aktører har den siste tiden tatt i bruk raskt herdende mørtel uten å fullføre jobben på en skikkelig måte. Arstec AS har selv utviklet en hurtigherdende reparasjons betong for nødreparering av brønnringer og kummer. Bitumix Aqua-Stop herder på et par minutter, og herdeprosessen starter i det øyeblikket betongen tilføres vann. Dermed er denne betongen nyttig til små reparasjoner, tetting av revner og hull før en kum skal totalrenoveres. Bitumix Aqua-Stop skal kun benyttes for å stoppe innlekkingen som en punktreparasjon. En fullgod rehabilitering av en kum innebærer full rens og solid sprøyting med fiberarmert betong.

Krevende i Bergen

Et av de mer krevende oppdragene ble utført i fjor høst på Bryggen i Bergen. Da var det Bergen Vann som ba om assistanse for å tette en kum som var utsatt for sterke naturkrefter. Med nordavind og høyvann rant sjøvannet inn i store strømmer gjennom skjøter og store hull. En gammel, steinsatt kum klarte ikke å stå i mot de enorme belastningene den ble utsatt for. Spillvannskummen «leverte fra seg» store mengder sjøvann til en pumpestasjon som igjen førte vannet til et av byens renseanlegg. Lekkasjen stjal dermed unødig kapasitet i overføringsledningene, og kastet bort betydelige summer på rensing av fremmedvann som aldri burde kommet inn i spillvannssystemet.

Etter 20 timers arbeid var kummen totalrenovert. I dette tilfellet måtte det benyttes en hurtigherdende betong fordi tidevannet ga operatørene korte tidsvinduer til å utføre jobben.

Bra jobbet av RIN og Norsk Vann

Selv om Arstec AS eier og drifter Gategodsgutta er Are Strand tydelig på at Arstec som produsent tilbyr sine produkter til alle aktører som jobber med kumrehabilitering.

-Her er det viktig at vi er mange arbeidslag rundt om i landet som får skikk på ledningsnett og kummer, understreker Strand.

Han støtter fullt opp om det fokus som blant andre Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge har på rør- og kumfornyelse. Oppgradering er helt avgjørende for at vi skal ha en fungerende infrastruktur også under bakken. Da er det viktig at seriøse aktører som kan faget og som vil være med å utvikle det videre jobber sammen, mener han.

-Vi legger stor vekt på opplæring i bruk av produktene, og ser også at de som jobber med kumfornyelse hver eneste dag blir dyktige. Øvelse gjør mester også på dette feltet, og akkurat nå trenger Norge mange mestere, sier han med et smil.

Hans eget selskap har også satset betydelige ressurser på en god avslutning på både rehabiliterte og nye kummer. Floatringen er patentbeskyttet vektoverførings-ring som sørger for at vekttrykket ikke går ned i kummen men ut i den komprimerte grunnen rundt kummen. Dermed etableres det en beskyttelse av kummen, som igjen er med å forlenge levetiden og redusere driftskostnadene.

-Vi er glad for at flere kommuner etter et par års testing nå har gitt signal om at de vil ha Floatringen inn i sin lokale VA-norm eller vei-norm, sier Are Strand.

Relaterte artikler:

Illus: Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres
26 Mar. 2018

Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres

Utprøvingen av vektfordelingsringer til fundamentering av kumrammer har skapt stor …

Illus: Halvparten av vegkummene er skadeutsatt
02 Jan. 2018

Halvparten av vegkummene er skadeutsatt

Et stort antall kumrammer skades i vegbanen hvert år. Det burde være helt unødvendig, …

Illus: Renoverer kumlokk med Floatring
07 Sep. 2017

Renoverer kumlokk med Floatring

Rehabilitering av kumrammer med Floatring gir riktigere fundamentering, bedre fordeling av …