Kristiansand går inn for flytende kumtopper

Etter lengre tids forsøk og uttesting har Kristiansand kommune bestemt seg for å bygge kummer som blir utsatt for tung trafikk etter nye og bedre prinsipper. I første omgang har man kjøpt seksti flyteringer til denne jobben.

22.Mar 2019

Artikkel hentet fra VAnytt 22. mars 2019.

Bildetekst: Bygging av kummer med flytering, her under messen Miljø og Teknikk nylig, går ut på at kumtoppen møter krefter ovenfra med støtte i selve veilegemet, noe som sparer kummen for støt og slitasje.

-Dette er en viktig forbedring av et problemområde på våre veier. Kristiansand kommune skal nå ha flyteringer inn i sin VA-norm, sier driftsleder i Kristiansand kommune VA miljø avløp, Kjell Einar Liane Liane.

Flytering (Floatring) er en vektfordelingsring for kumrammer. Den er utviklet for å overføre trafikkbelastningen ned i veikroppen i stedet for ned til en toppring eller kjegle. Dermed følger rammen veibanens bevegelser gjennom årstidene, og dette betyr igjen reduserte vedlikeholdskostnader i det lange løp. Det blir i langt mindre grad behov for reasfaltering rundt kummer, noe som er et problem når kummer ligger i veibanen, forklarer Are Strand i Arstec.

Kristiansand i front

Driftsleder Kjell Einar Liane, har stor tro på de patenterte ringene, som i betydelig grad reduserer muligheten for at kumrammer synker i veibanen og som også forlenger levetiden på gategodset.

For Arstec er leveransen til Kristiansand en liten milepel både på grunn av antallet Floatringer, og fordi Kristiansand kommune ønsker å være i front på veivedlikehold.

-Det er moro å samarbeide med folk som er så framoverlent og nysgjerrig på nye løsninger, sier Are Strand, som denne uka har møtt flere representanter i kommunen for å gi solid innføring i etableringen av de nye flytende toppringene.

Testes ut i flere kommuner

-Det er viktig at kommuner som Kristiansand er villig til å ta i bruk nye løsninger og produkter som i hovedsak er rettet mot det kommunale markedet. Under messa Miljø& Teknikk på Lillestrøm forrige uke ble Floatringen presentert for en rekke kommuner, og Are Strand har registrert en svært positiv holdning til produktet som Arstec har utviklet og patentert.

– Uten støtte fra Innovasjon Norge og foregangskommuner som Kristiansand, med driftsleder Kjell Einar Liane i spissen, ville det vært både tyngre og tatt lengre tid for oss å utvikle et produkt av denne typen. Det er helt avgjørende at vi får med oss noen kommuner som er villig til å gripe muligheten for praktiske tester, enten det gjelder dette produktet eller andre innovative løsninger for kommunalteknisk drift, sier Strand videre.

Bedre kjøreopplevelse

Ut fra erfaringer som er gjort i testperioden kan både Strand og Liane love at installeringen av disse ringene vil gi byens innbyggere mindre støy og mer behagelig kjøreopplevelse over kummene, samtidig som kommunen sparer penger gjennom mindre behov for veivedlikehold og lengre levetid for kummen.

Ja til innovative løsninger

-Det er ofte hevdet at selvkostprinsippet for vei, vann og avløp er hemmende for innovative løsninger. Her mener jeg Kristiansand kommune har vært med å bevise det motsatte. Driftspersonellet i Kristiansand er opptatt av å bruke midlene på en mest effektiv måte og levere gode tjenester for de gebyrene kommunen tar inn fra sine innbyggere, sier Strand og Liane.

Strand er svært fornøyd med at Kristiansand kommune gjerne deler både kompetanse og erfaring med sine nabokommuner og andre kommuner i kommunaltekniske fora.

60 Floatringer er på vei til Kristiansand. Det blir i langt mindre grad behov for reasfaltering rundt kummer, noe som er et problem når kummer ligger i veibanen, forklarer Are Strand i Arstec.

Relaterte artikler:

Illus: Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres
26 Mar. 2018

Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres

Utprøvingen av vektfordelingsringer til fundamentering av kumrammer har skapt stor …

Illus: Halvparten av vegkummene er skadeutsatt
02 Jan. 2018

Halvparten av vegkummene er skadeutsatt

Et stort antall kumrammer skades i vegbanen hvert år. Det burde være helt unødvendig, …

Illus: Renoverer kumlokk med Floatring
07 Sep. 2017

Renoverer kumlokk med Floatring

Rehabilitering av kumrammer med Floatring gir riktigere fundamentering, bedre fordeling av …

Illus: Satser på effektiv fornyelse av kummer

Satser på effektiv fornyelse av kummer

Gategodsgutta er et nytt tilskudd av selskaper som vil bidra til fornyelse av de mange …