Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres

Utprøvingen av vektfordelingsringer til fundamentering av kumrammer har skapt stor interesse blant både VA-folk, samt både eiere og byggere av vei. I år skal flere kommuner prøve ut metoden og Statens Vegvesen har meldt sin interesse.

26.Mar 2018

Artikkelen er hentet fra VAnytt 26. mars 2018.

Mens en veikum som regel står stille vil selve veilegemet bevege seg opp og ned i takt med årstid og temperatur. Det oppstår avstand og kummen vil ikke ta opp kreftene fra kjøretøyer på en kontrollert måte. Denne universelle svakheten er utgangspunktet for den norske oppfinnelsen Floatring, som heller sørger for at kreftene som virker ned på kummen fanges opp i selve veilegemet. Vektfordelingsringen skaper dermed et bedre fundament og avlaster kummen, slik at kumtopp og pakninger ikke brytes ned av trafikkbelastningen.

Bildetekst: Floatring legges omkring kummen, slik at kreftene fra kumlokket tas opp i veilegemet. Her lages et sete for floatringene omkring gammel kum under rehabilitering i Kambo ved Moss.

Ting tar tid

– Det tar tid å endre praksis i vei og VA. Vi snakker om fagområder der trygghet går foran det meste. Lenge har VA-bransjen tenkt at dette er noe veifolk tar seg av. Mens veifolkene har tenkt at dette er en sak for VA-bransjen. Nå har altså vi tatt oss av det og responsen er svært god, sier Eirik Strand hos firma Arstec til VANytt.

Strand har det siste året fått veldig positive vibrasjoner fra kommuner og entreprenører, og nå også States Vegvesen, som er en stor eier av veier og infrastruktur.

– Vi føler at vi er på rett vei, dette er et enkelt produkt som mange også vurderer ved nyanlegg. Dette kan for alltid endre hvordan kumrammer fundamenteres, det er jo veldig moro, sier Strand.

Rehabilitering nå

Strand har også fått gode tilbakemeldinger på de jobbene man gjorde i fjor, der man installerte Floatring på til sammen 70 kummer i ulike kommuner. I år regner man med at det kan bli 500 ringer. Og Statens Vegvesen skal nå prøve løsningen.

– Vi har sett på dette og synes løsningen virker interessant. Derfor har vi tenkt å gjøre et forsøk på en gate på Lillehammer. Dette skjer i samarbeid med Lillehammer kommune. Formålet med forsøket er å se hvordan dette vil fungere i en høyt trafikkert gate. Bakgrunnen for dette er at vi har sett at tradisjonelle kumrammer har vanskeligheter med å oppfylle toleransekravene. Og vi har fått endel avvik på dette. Det virker også som at denne metoden med flytende kumramme vil være enklere å håndtere ved rehabilitering, sier Kjell Eide i Statens Vegvesen Region Øst.

Bildetekst: Floatring er en enkel solid innretning som ikke hviler på kummen, men på veilegemet omkring.

Både Lillehammer og Vegas

I år øker både Bergen og Lillehammer antall monteringer, basert på erfaringene fra tidligere uttestinger.

– Problemet med tradisjonell praksis er ikke bare at veien hever seg. I noen tilfeller reiser også kumrammene seg opp fra gatelegemet. Ved brøyting kan dette føre til alvorlige situasjoner. Under en reise til Las Vegas fikk vi av VA-avdelingen i byen dessuten høre at veilegemet utvider seg ved høye temperaturer, noe vi ikke hadde tenkt på tidligere. Det kan derfor virke som det å legge kumrammen til å hvile i veilegemet er en god ide på flere vis, sier Strand. Flere entreprenører har også meldt sin interesse, og da blant annet ved prosjekter der man skal dypstabilisere veier med et nytt bærelag.

– Til slike prosjekter leverer vi en høyere ring, som dermed følger med på riktig måte under komprimeringen. Vanligvis er man redd for å kjøre nærme kummen med valsen. Med Floatring kan man kjøre oppå, noe som gir skikkelig kompakt omfylling, det blir hel ved, sier Strand.

Relaterte artikler:

Illus: Halvparten av vegkummene er skadeutsatt
02 Jan. 2018

Halvparten av vegkummene er skadeutsatt

Et stort antall kumrammer skades i vegbanen hvert år. Det burde være helt unødvendig, …

Illus: Renoverer kumlokk med Floatring
07 Sep. 2017

Renoverer kumlokk med Floatring

Rehabilitering av kumrammer med Floatring gir riktigere fundamentering, bedre fordeling av …