Alle trafikanter har merket det; det humper og rister når man kjører over en kum i veibanen. Det gjelder i bil, i buss, på sykkel, på motorsykkel eller i lastebil. Må det være slik?

Grunner til at kummen synker eller stiger

Det er to grunner til at kummen synker eller stiger i forhold til veien. Det ene er telehiv. Det betyr at det er bevegelse i grunnen når jorden først fryser og så tiner. Det er også slik at temperaturen i kummene er høyere enn i bakken rundt kummen. Det betyr at det tiner rundt kummen først, og deretter i området lenger ut. Det medfører at kummen synker og at asfalt, brostein eller annen overflate ødelegges eller endrer posisjon rundt kummen.

Bilde i galleriet
Ved dagens løsning hviler kumrammen på asfalt som igjen hviler på toppring eller kjegle og trafikkbelastningen overføres til selve kummen. FloatRing er utviklet for å overføre trafikkbelastningen fra kummen over til veioppbygningen. Dermed vil kumrammen følge veibanens bevegelser gjennom årstidene.

Den andre grunnen er at kummen slites og ødelegges. Nedover i kummen blir påkjenningene fra trafikken stor over tid. Det medfører sprekker og andre skader som gjør at kummen synker eller flytter på seg. Telehiv påvirker også dette, men fremst er det at asfaltbelegget slites av tung trafikk og at kumtoppen da blir utsatt for større påkjenninger.

I tillegg kjører brøytebiler over kummen og treffer med stor kraft der kummen ligger for høyt. Det kan også være lekkasjer i rørene i kummen og det leder til økt slitasje og flere skader på kummen.

25.000 kumrammer og kumlokk skiftes årlig i Norge

Kummen er en del av vårt ledningsnett, altså en del av vår infrastruktur for vann- og avløpsnettet. Faktisk er kumlokket oftest den eneste synlige delen av ledningsnettet. Vi vet at ledningsnettet er veldig dårlig og at kummer ikke er noe unntak. Hvert år skiftes ca 25.000 kumrammer og kumlokk i Norge, og allikevel er det dumper i veibanen der kummene er plassert.

Hva kan gjøres med dette?

Det kommer alltid å være telehiv i vårt klima og lekkasjer i kummene vil fortsette å oppstå av forskjellige grunner. Når det gjelder kummer som ligger i veibanen finnes det i dag en løsning som begynner å få fotfeste i Skandinavia.

Det er en jernring som plasseres rundt kumtoppen og som flytter trafikkbelastningen fra kumgodset til området rundt kummen. Produktet heter FloatRing, er norsk og er nå installert i mange hundre kummer i Norge og Sverige.

Les mer: Vil du vite mer Floatring? Se produktdetaljer her.

Resultatet er svært godt. I tungt trafikkerte gater er resultatet helt utrolig. Effekten øker med trafikkens tyngde og frekvens, altså størst effekt der det er mange tunge kjøretøy som passerer.

Yrkessjåfører og motorsyklister merker det mest, men selv vi vanlige bilister blir berørt. I tillegg til ubehag og støy, gir det slitasjeskader på kjøretøyene våre. Det finnes altså en løsning på dette problemet og det kan spare store summer for både stat, fylker og kommuner og for biløkonomien for oss privatpersoner.

Relaterte artikler:

Illus: FloatRing™ reduserer skader på kummer i veibanen
30 Mar. 2021

FloatRing™ reduserer skader på kummer i veibanen

FloatRing fordeler tyngden fra kjøretøyene i vegbanen til grunnen omkring kummen og ikke, …

Illus: Kristiansand går inn for flytende kumtopper
22 Mar. 2019

Kristiansand går inn for flytende kumtopper

Etter lengre tids forsøk og uttesting har Kristiansand kommune bestemt seg for å bygge …

Illus: Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres
26 Mar. 2018

Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres

Utprøvingen av vektfordelingsringer til fundamentering av kumrammer har skapt stor …

Illus: Halvparten av vegkummene er skadeutsatt
02 Jan. 2018

Halvparten av vegkummene er skadeutsatt

Et stort antall kumrammer skades i vegbanen hvert år. Det burde være helt unødvendig, …