Hull i asfalten

Etter hvert som en vei blir eldre, blir bindemiddelet i asfaltdekket hardt og sprøtt. Asfalten brytes gradvis ned, over tid dannes sprekker og vann trenger inn.

22.Mar 2021

Sprekkdannelse og steinslipp oppstår og danner slaghull, noe som gir svært høye vedlikeholdskostnader. Det kan lett oppstå skader på kjøretøy og maskiner som igjen kan føre til personskader. Når hullet først er oppstått, vokser det kontinuerlig ved at materiale knekker løs fra kantene. Slaghull kan være flere desimeter brede, lange og dype.

Reparere hull og sprekker i asfalten

Hvis et asfalthull ikke repareres raskt nok, er det en risiko for at det oppstår mer skade. Til slutt må du frese bort det skadede området og erstatte det med ny med asfalt, noe som også medfører store kostnader.

Dette er en klassisk asfaltskade hvor skaden begynner med et lite hull i asfalten. Når hullet først har oppstått, er det bare snakk om tid før skaden øker i omfang. I dag er det mulig å reparere slike asfaltskader med en permanent reparasjonsasfalt kalt Wetrep.

Holdbar asfaltreparasjon med Wetrep

Hull i asfalten kan repareres med en spesialbygd lastebil med en hydraulisk arm som har utstyr for å blåse hullet rent, sprøyte kantene og bunnen med oppvarmet bitumen, og fylle hullet med steinmateriale og bindemiddel.

Skadene kan også repareres med såkalt kaldmasse som produseres på en asfaltfabrikk med et veldig mykt bitumen. Men en slik reparasjon må vanligvis repareres igjen innen kort tid. Det finnes også kalde asfaltprodukter i sekker eller spann på markedet som brukes. Disse kalde produktene inneholder løsemidler og / eller mykt bitumen, samt i noen tilfeller lecakuler i stedet for steinmateriale.

Slike reparasjoner brytes ofte veldig raskt ned igjen. Du kan også utføre en permanent reparasjon med varm asfalt, men det blir veldig kostbart med tanke på alt utstyret som trengs.

Les mer: Wetrep - Permanent reparasjonsasfalt

I dag er det mulig å reparere slike asfaltskader med en permanent reparasjonsasfalt kalt Wetrep. Ved å forsegle reparasjonsområdet etter at massen er lagt, forlenges også gatens levetid. Andre tiltak blir derfor ikke nødvendig på lang tid.

Arstec er leverandør av produkter til forebyggende vedlikehold av asfaltdekker. Se asfaltreparasjon for mer informasjon om produkter, utstyr og opplæring .

Relaterte artikler:

Illus: Vann er asfaltens verste fiende
15 Feb. 2021

Vann er asfaltens verste fiende

Med en slik overskrift, er det lett å tenke på viktigheten av grøfter og god drenering i …