Her lager Arstec asfalt

ARSTEC: Man trenger ikke en hel fabrikk for å lage asfalt. Det kan gjøres på Vei og Anlegg også. Her gjenbrukes asfalt som er frest opp og knust, som råstoff i den nye asfalten.

19.Mai 2022

Artikkel hentet fra AT.no - 17. mai 2022.

Arstec AS har utviklet en metode der man blander litt bioolje i knust og resirkulert asfalt, og mikser dette sammen i et minutt eller to. Alt gjøres kaldt, og vipps så har man en blanding reparasjonsasfalt klar til legging.

Myker opp bitumen

Biooljen tilføres i en mengde av 1,5-2% av massen som skal bli til ny asfalt. Biooljen myker opp bitumen som allerede er i den gjenbrukte asfalten, og sørger for at den nye asfalten får egenskaper som gjør at den kan komprimeres på nytt og fungere som god asfalt. Så enkelt, men prosessen for å finne resepten har selvsagt ikkeS vært like enkel som det ser ut som.

- Vi har testet dette i et par år. Asfalten kan lagres i 3-4 måneder, men det er da en fordel å bruke litt vann når man legger den, sier produktsjef Børge Arnesen.

Mikser: Dette skal bli en liten blanding med asfalt om noen få strakser

O-falt

Produktet har fått navnet O-falt, og Arstec vektlegger sterkt at dette er et meget grønt produkt. Hør her: Asfalten er resirkulert, det tilsettes bioolje og massene skal transporteres i trekasser. I tillegg trengs det ingen varmekilder, hverken til laging eller legging, og den kan legges både i regn eller ned til fem minusgrader om man ønsker det.

Smått til noe større

Ferdig: Her er resultatet etter blanding i et minutt eller to

Arnesen påpeker at O-falt kan brukes av alt fra anleggsgartnere til kommuner og entreprenører, og den kan benyttes til å lappe vei og små mengder til langs kanter osv, og oppover til litt større flater på rundt 10-15 m2. Sistnevnte kan være der man har gravd på tvers av en vei for å komme til f.eks. noen rør, og deretter reparere veistubben i etterkant.

Man kan mikse asfalten i en sementblander for eksempel, og under testing er det laget «batcher» på 20 og 40 liter. På Vei og Anlegg fortalte imidlertid Arnesen at Arstec allerede senere i mai skulle åpne produksjon ved en fabrikk.

BIOOLJE: Det tilføres 1,5-2% bioolje i den resirkulerte asfalten, og dette mikses i et minutt eller to. Foto: Klaus Eriksen
FERDIG: Asfalten er ferdig. Produktsjef Børge Arnesen i Arstec AS har brukt kanskje to minutter på hele prosessen! Foto: Klaus Eriksen

Relaterte artikler:

Illus: Fornye asfalt? Effektiv og rimelig løsning.
21 Feb. 2022

Fornye asfalt? Effektiv og rimelig løsning.

Alt du trenger er bitumenemulsjon og påføringsutstyr. Som ved alle andre …

Illus: Hull i asfalten
22 Mar. 2021

Hull i asfalten

Etter hvert som en vei blir eldre, blir bindemiddelet i asfaltdekket hardt og sprøtt. …

Illus: Vann er asfaltens verste fiende
15 Feb. 2021

Vann er asfaltens verste fiende

Med en slik overskrift, er det lett å tenke på viktigheten av grøfter og god drenering i …