Halvparten av vegkummene er skadeutsatt

Et stort antall kumrammer skades i vegbanen hvert år. Det burde være helt unødvendig, ifølge bergensfirmaet Arstec, som mener å ha løsningen.

02.Jan 2018

Artikkelen er hentet fra Tungt.no 2. januar 2018.

Bildetekst: – En kum står dønn i ro, mens en vegbane er utsatt for tele og setninger, sier Eirik Strand i Arstec. (Foto: Arstec)

Arstec AS har siden 1979 vært leverandør av løsninger, produkter, maskiner og utstyr til asfalt- og vegvedlikehold. De siste årene er sortimentet utvidet til også å inkludere kommunalteknikk. Arstec er i dag forhandler i Skandinavia, Baltikum og Polen for flere europeiske og amerikanske produsenter.

I tillegg kommer egenutviklede produktserier og løsninger, som kumtrekkere og kumfresere.

Feilkonstruert

– Anslagsvis halvparten av kumrammene i Norge ligger feil og er utsatt for skader. Statens vegvesen har stadig større fokus på kummer i vegbanen, og selv har Arstec brukt mye tid de siste fire, fem årene på å fortelle hvor viktig det er, og hva Vegvesenet, VA-etatene og entreprenører bør følge med på, sier daglig leder i Arstec, Eirik Strand.

Han mener det er masse eksempler på feilkonstruksjon i kummen. Et kompliserende trekk er at kommunens VA-etat eier kumpunktene, Vegvesenet eller teknisk drift eier vegen og entreprenøren skal gjøre jobben.

Våtere, villere

Skadene kommer i form av oppsprekking rundt kumrammene og vann trenger ned og vasker vekk finstoffet. Ødelagte betongkjegler forekommer ikke sjelden.

– Etterslepet er enormt, og blir ikke bedre av et stadig våtere og villere klima. VA-etaten har enorme investeringer foran seg på kummer og rørsystemer.

Antall kummer i Norge er beregnet til ca en million. Hvor mange av disse som ligger i vegbane vet ingen.

Få ligger riktig

– En kum står dønn i ro, mens en vegbane er utsatt for telehiv og setninger og så videre, og kan i ekstreme tilfeller bevege seg flere titalls centimetere. Vegen går det som regel bra med, men langt fra alltid kummene, sier Strand.

Dette skaper problemer for ramme og lokk, som hviler direkte på kummen. Det er dette som gjerne er feilkonstruksjonen.

– Faktisk er det ganske få som ligger slik de skal, opplyser Strand.

Han bemerker at problemet har vært kjent i lang tid, det er fokuset som fortsatt mangler. Og det finnes ifølge Strand ingen standard utbedringsmetode.

Løsningene

Løsningene Arstec har utviklet de siste årene er i korthet disse: kumtrekker (avbildet sammen med Cat kompaktlaster), en maskin som trekker kumrammen opp uten å skade asfalten. Den har tre gripearmer som klikker seg fast under skjørtet på kumrammen, som trekkes rett opp med inntil 60 tonns trekkraft.

Stehr kumfres freser løs og løfter ut kumrammer i vegbanen. Brukes også til fortanning rundt kumrammer, der den gigantiske fresen lager en leggekant for asfalteringen.

Cat posisjonerer seg også, med kompaktlaster spesialtilpasset for formålene.

Relaterte artikler:

Illus: Renoverer kumlokk med Floatring
07 Sep. 2017

Renoverer kumlokk med Floatring

Rehabilitering av kumrammer med Floatring gir riktigere fundamentering, bedre fordeling av …