Eldre artikler
Illus: Hva er forskjellen mellom kummer med og uten FloatRing™?
14 Jun. 2021

Hva er forskjellen mellom kummer med og uten FloatRing™?

En vanlig kumkonstruksjon er bygd opp slik at gate/vei er èn konstruksjonsdel og kummen …

Illus: Hvorfor er ikke kumlokkene i nivå med veien?
18 Mai. 2021

Hvorfor er ikke kumlokkene i nivå med veien?

Alle trafikanter har merket det; det humper og rister når man kjører over en kum i …

Illus: FloatRing™ reduserer skader på kummer i veibanen
30 Mar. 2021

FloatRing™ reduserer skader på kummer i veibanen

FloatRing fordeler tyngden fra kjøretøyene i vegbanen til grunnen omkring kummen og ikke, …

Illus: Hull i asfalten
22 Mar. 2021

Hull i asfalten

Etter hvert som en vei blir eldre, blir bindemiddelet i asfaltdekket hardt og sprøtt. …

Illus: Hvem betaler for kummer i veibanen?
02 Mar. 2021

Hvem betaler for kummer i veibanen?

Nivåforskjell på kummer og veibane skader både kjøretøy, kummer og asfaltbelegget rundt …

Illus: Vann er asfaltens verste fiende
15 Feb. 2021

Vann er asfaltens verste fiende

Med en slik overskrift, er det lett å tenke på viktigheten av grøfter og god drenering i …

Illus: Kristiansand går inn for flytende kumtopper
22 Mar. 2019

Kristiansand går inn for flytende kumtopper

Etter lengre tids forsøk og uttesting har Kristiansand kommune bestemt seg for å bygge …

Illus: Satser på effektiv fornyelse av kummer

Satser på effektiv fornyelse av kummer

Gategodsgutta er et nytt tilskudd av selskaper som vil bidra til fornyelse av de mange …

Illus: Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres
26 Mar. 2018

Kan for alltid endre hvordan kumlokk fundamenteres

Utprøvingen av vektfordelingsringer til fundamentering av kumrammer har skapt stor …

Illus: Halvparten av vegkummene er skadeutsatt
02 Jan. 2018

Halvparten av vegkummene er skadeutsatt

Et stort antall kumrammer skades i vegbanen hvert år. Det burde være helt unødvendig, …

Illus: Renoverer kumlokk med Floatring
07 Sep. 2017

Renoverer kumlokk med Floatring

Rehabilitering av kumrammer med Floatring gir riktigere fundamentering, bedre fordeling av …