Produktinfo

Floatring er en vektfordelingsring for kumrammer. Den er utviklet for å overføre trafikkbelastningen ned i veikroppen i stedet for ned til toppring eller kjegle. Dermed følger rammen veibanens bevegelser gjennom årstidene.

Fordeler:

  • Aldri mer knuste toppringer.
  • Mindre skade på kjegler.
  • Enklere utskifting.
  • Betydelig redusert mulighet for at kumrammen synker i veibanen.
  • Lengre levetid på gategods.

Ta kontakt med en av våre selgere for ytterligere informasjon.

FloatRing er patentbeskyttet.