Produktinfo

Floatring

Floatring er utviklet for å overføre trafikkbelastningen fra kummen over til veioppbygningen.
Ringen er produsert i seigjern og er dimensjonert for å vare i generasjoner.

Fordeler med Floatring:

  • Beskytter og reduserer skader på toppring og kjegle både i anleggsfasen og driftsfasen.
  • Rammen følger veiens bevegelser, opp og ned.
  • Forlenger levetid på ramme og lokk.
  • Forenkler entreprenørens arbeid ved utskifting og justering.
  • Forbedret kvalitet på utført vedlikeholdsarbeid.
  • Mindre støy, færre naboklager.

Montering av Floatring, enten i anleggsfasen eller i forbindelse med reasfaltering, vil gi betydelig reduksjon av vedlikeholdskostnader i ettertid.

Ta gjerne kontakt med en av våre selgere for ytterligere informasjon.

FloatRing er patentbeskyttet.