REP-4

  • Fordeler:
    Pumpbar - Fiberforsterket- Optimal vedheft - Ferdig blandet, tilsett kun vann.

  • Embalasje:
    Leveres i 10 kg spann eller 25 kg sekker.

  • Begrensninger:
    BITUMIX REP-04 bør ikke anvendes ved temperaturer under +5°C. BITUMIX REP-04 tåler ikke frost i herde- og avbindingsperioden.

Produktbeskrivelse
BITUMIX REP-04 er et fiberforsterket og sementbasert ferdigblandet tørrmørtel-produkt som består av Portlandsement, pozzolaner, polymer, plastifiserende og klebeforbedrende tilsetningsstoffer samt ovnstørket kvartssand med en kontrollert formkurve. BITUMIX REP-04 er en tett betong med lavt svinn, og sammensetningen gjør at den er optimal vedheftende og bearbeidelig. BITUMIX REP-04 overholder materialekravene til miljøklasse E. jf. DS og inneholder ingen korrosjonsfremmende deler. I avbundet tilstand er BITUMIX REP-04 vann- og værbestandig.

Bruksområder
BITUMIX REP-04 brukes til reparasjon på vannrette og loddrette overflater, samt på overflater nedenfra og opp som man ofte finner i betongkonstruksjoner på kummer, rør, broer, bærebjelker, dekk og søyler. BITUMIX REP-04 brukes til reparasjon og renovering av kummer, rør, kantstein, altaner, fasader og lignende steder med betongoverflate. For å oppnå best mulig resultat er det viktig at det benyttes fagutdannede arbeidere med kjennskap til betongteknologi og støpearbeide.

Trykk her for Produktinformasjon

Trykk her for Sikkerhetsdatablad