BTM-150

  • Fordeler:
    Brukervennlig - Tilsettes kun vann - Diffusjonsåpne og vanntett - Ytterligere fuktpåvirkning forsterker tettheten.

  • Emballasje:
    Leveres i 10 kg spann

  • Vanntrykk:
    175 m ved 2-lagsløsning

Produktbeskrivelse
BITUMIX BTM-150 er fabrikkfremstilt betongmørtel, som er laget for å effektivt tetne betong og murverk mot inntrengning av fukt og vann. BITUMIX BTM-150 virker ved hjelp av katalytiske kjemikalier som trekker inn i betongens og sementmørtelens kapillære porer og mikrorevner.

Bruksområder
BITUMIX BTM-150 er en unik kjemisk blanding som beskytter betong, sementholdig mørtel og murverk mot vanngjennomtrengning. Reaksjonen skjer kontinuerlig og gjenaktiveres slik at den stanser fremtidig vanngjennomtrengning.
BITUMIX BTM-150 kan også brukes til vanntetting av støpeskjøter mellom gammel og ny betong og sementholdig mørtel.
Typiske bruksområder er til å tette yttervegger i kjellere, støpeskjøter, svømmebasseng, marine konstruksjoner, renseanlegg, altaner, betongdekk, osv.,
BITUMIX BTM-150 brukes til mer krevende vanntettingsoppgaver, der det stilles spesielle krav til vanntrykk, mottrykk, katalytisk gjennomtrengning osv.

Trykk her for Produktinformasjon

Trykk her for Sikkerhetsdatablad