BANKETBETONG

  • Fordeler:
    Tillsett kun vann - Rask avbinding - Lett formbar - Stabil

  • Embalasje:
    Leveres i 10 kg spann og 20 kg sekker

  • Begrensninger:
    BITUMIX Banketbetong bør ikke brukes under 5°C. Tåler ikke frost i avbindings- og herdeperioden.

Produktbeskrivelse
BITUMIX Banketbetong er en hurtigherdende og filterbasert lettvektsreparasjonsbetong som kun skal tilsettes vann, BITUMIX Banketbetong er særdeles lett å bearbeide og herdes raskere enn vanlig reparasjonsbetong. Produktet er sammensatt av spesiell hurtigherdende sement, mikrosilika, en rekke tilsetningsstoffer, samt ovnstørket kvartssand. Oppfyller materialkravene til ekstra aggressiv miljøklasse.

Bruksområde
BITUMIX Banketbetong er spesielt egnet til krevende reparasjonsoppgaver i nedstigningskummer, bunnseksjoner og til lignende oppgaver der det stilles krav til en stabil og formbar betong med hurtig avbinding. BITUMIX Banketbetong er lett å forme og kan brukes der det er nødvendig å støpe store og varierende lagtykkelser, og der det er nødvendig med relativ hurtig avbinding.

Trykk her for Produktinformasjon

Trykk her for Sikkerhetsdatablad