Bitumix Plast FS

  • Fordeler:
    Tillsett kun vann - Rask avbinding - Lett formbar - Stabil

  • Embalasje:
    Leveres i 25 kg sekker

  • Begrensninger:
    BITUMIX Plast FS bør ikke brukes under 5°C. Tåler ikke frost i avbindings- og herdeperioden.

Produktbeskrivelse
BITUMIX Plast FS er en hurtigherdende og filterbasert lettvektsreparasjonsbetong som kun skal tilsettes vann, BITUMIX Plast FS er særdeles lett å bearbeide og herdes raskere enn vanlig reparasjonsbetong. Produktet er sammensatt av spesiell hurtigherdende sement, mikrosilika, en rekke tilsetningsstoffer, samt ovnstørket kvartssand. Oppfyller materialkravene til ekstra aggressiv miljøklasse.

Bruksområde
BITUMIX Plast FS er spesielt egnet til krevende reparasjonsoppgaver i nedstigningskummer, bunnseksjoner og til lignende oppgaver der det stilles krav til en stabil og formbar betong med hurtig avbinding. BITUMIX Plast FS er lett å forme og kan brukes der det er nødvendig å støpe store og varierende lagtykkelser, og der det er nødvendig med relativ hurtig avbinding.